به آیه 21 سوره روم قسم

آدم باید خودش قرص باشد و ایمان داشته باشد به شدن...بی هیچ نظر به دیگری افکندنی!

و من سال ها با همین ایمان است که دارم لبه تیغ راه می روم...چون می دانم یعنی مطمئنم که خدا می شواندش*!

*کاری می کند که بشود :)

/ 0 نظر / 30 بازدید