تنها صداست که می ماند...

مرتضی پاشایی عزیز!

صدایت ماند

و صدایت که مانده باشد

تو تا ابد جاودانه ای.

+دارم به این فکر می کنم که کلی آدم دیگر هستند که دارند با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند بدون اینکه کسی بداند و یا برایشان دعا کند...و با رفتنشان گوشه ای از دنیا هم تکان نمی خورد... .

/ 0 نظر / 5 بازدید