سالت وصل...

یک میلیون سال از آخرین دیدارمان می گذرد!

و من یک میلیون سال پیرتر شده ام!

و انگار قرار نیست هیچ گاه این شب به پایان برسد...

چند "شب" دیگر باید صبر کنم؟

چند میلیون سال دیگر؟

بی تو...

"محمد رضا محمدی مهر"

 

+شاید هم همین فردا دیدمت...خدا را چه دیدی؟

/ 0 نظر / 22 بازدید