ولی خب بعضی شبا بدجوری غمناکه...

چه کسل کننده است

ایستادن سر میدانی که

هیچ گوشه اش تو نایستاده ای به تماشا...

"ریحانه ره نورد"

+من تلاشی برای پیش افتادن آن دویست روز که الان شده صد و نود و سه روز ندارم ولی نمی دانم با این طاقت نداشته چه کنم؟

++یک جمله ای "غ" دارد میگوید:"توسل به امامان نیک است" و من دیشب به چشم خود دیدم امید در ناامیدی را با همین توسل...

+++دوبار است می خواهم بیایم می گویی بیا...ولی هربار موقع آمدن پای توانستنم می لنگد...دفعه بعد لطفا یک کاری کن که اگر می خواهم بیایم توانستنم هم بیاید...

به آن خیابان طولانی ای که به اسمت است قسم...!دوست دارم بیایم ولی دستم برای پیشت آمدن خالیست.

/ 0 نظر / 5 بازدید