هپروت

یک سال میگذرد تقریبا و من کم کم دارم می جوم تا هضم شود و باور کنم که شد، که رسیدیم...بعد از هفت سال.

هنوز درست و درمان هم توی مخیله ام نگنجیده ولی همین که می توانم بهش فکر کنم و لبخند فاتحانه و رضایت بخشی روی لب هایم نقش ببندد اغنا می شوم.

آن اوایل توی هپروت بودم، نمی دانستم باید جلوی خانواده ها چجوری رفتار کنم، چجوری لباس بپوشم و حرف بزنم. هی آسته آسته بلد شدم و هنوز کلی راه دارم که باید طی کنم.

هنوز تلفن نمی زنیم به هم...هنوز عاشقانه هایمان علنی نیست و یواشکی است. هنوز جلوی جمع یک جان نمی زنیم تنگ اسم هم. هنوز ولی با هیجان دست هم را می گیریم...سحرها دو ساعت حرف می زنیم...و در چشم های او همان نگاهی ست که در چشم های من است. منظور ایما و اشاره های هم را می فهمیم و ما هنوز به زبان اشاره حرف می زنیم.

می گویند عکس دو نفره چرا نمی گیرید؟ چرا نمی روید بیرون با هم؟ آنها نمی دانند که اطمینان داشتن از حضور کسی که چند سال خواسته ای باشد ولی نبوده و الان هست شده آنقدر پُرَت می کند که فقط دوست داری دست بزنی زیر چانه و نگاهش کنی و همه متفرقات را بگذاری برای بعد...برای ابدیت با هم بودن پیش رو...

همان طور که وقتی حرف می زند من هیچی نمی شنوم و فقط نگاهش می کنم تا زیر نگاهم حرفش را قطع کند و همان لبخندی را بزند که لب های من زده است.

ما از یک درد مشترک گذشته ایم و این است که ما را به هم نزدیک کرده...ما هنوز همسر نشده ایم ولی هم سر چرا و همدرد چرا تر. ما مثل دو رفیقیم هنوز، زن و شوهر نشده ایم و نمی دانیم حسمان روزی زن و شوهری خواهد شد یا تا ابد همینطور رفاقتی خواهیم ماند؟

دو رفیقی که بلدند از لذت هم را چشیدن پر شوند و یک دل سیر عشق کنند و دو روز بعد یک دعوای جدی کنند، کلی ریچال بار هم کنند و بدترین حرف های دل شکننده را بهم بزنند و قهر که کردند نترسند که همه چیز تمام شد... منت کشی کنند و برگردند و ادامه دهند.

ما دو نفریم که تار و پودیم...فرشی را بافته ایم که هرچه قدیمی تر شود ارزشش بیشتر خواهد شد.

خرداد است و ماه عاشقانگی ها...نجیب و بهشت تر از اردیبهشت. و من به رسم هر سال در این ماه عاشقی ام آور دوز می کند و می نویسم که یادم نرود خرداد هشت سال پیش پر حادثه ترین خرداد قرن بود برای من و او...من و اویی که پارسال بالاخره در همان خرداد پر خاطره مان ما شدیم و اینقدر برایم بزرگ بوده این اتفاق که هنوز درونم جا نگرفته و هضم نشده.

/ 0 نظر / 58 بازدید