غول های چراغ جادو

من حاضرم بنشینم با سهراب منظاره کنم و بهش ثابت کنم که دوستان کی بهتر از آب روان است!...

تا حالا شده علاء الدین شده باشید و غول چراغ جادو گیرتان بیاید؟که حرف از دهنتان در نیامده باشد تندی روی هوا قاپیده شود و سر ای کی ثانیه برآورده شود آرزویتان؟...من هیچ وقت نتوانسته ام غول چراغ جادو باشم برای کسی اما تا دلتان بخواهد علاءالدین بودن را تجربه کرده ام.

ممنونم خدا که تا میبینی عده ای پشتم را خالی کرده اند زود یک عده دیگری را میفرستی برای پشت گرمی.

+من هنوز شب ها خواب دوران دبیرستان را می بینم و آدم هایی که از آن روزها تا امروز پا به پایم جلو امده اند.

/ 0 نظر / 7 بازدید