اعوذ بالله من الشیطان البخیل

هنوز بر این عقیده استوارم که بهار از اواسط خرداد شروع می شود.

چند سالی هست که بهار ما با تاخیر تحویل می شود.


+تو چقدر خوبی...و من چقدر تو را عاشق...و تو چقدر مرا عاشق تر...

++به کوری چشم شیطان هر روز"هب لنا من ازواجنا..."می خوانم.

 +++حمد تورا یا ربّ!

/ 0 نظر / 6 بازدید