قدر دانستن،بلدی می خواهد.

حالم بد می شود از یک سری صمیمیت های بی معنی...احترام دوست داشتنی به وجود می آورد صد مرتبه نجیب تر از صمیمیت.

می گویند تنهایی پوست آدم را کلفت می کند

می گویند عشق دل آدم را نازک می کند

می گویند درد آدم را پیر می کند...

آدم ها خیلی چیز ها می گویند

و من،امروز

کرگدن دل نازکی هستم که پیر شده است!

"مهدی صادقی"

+وقتی اذیتم می کنی از تمام شعر هایی که برایت گفته ام پشیمان می شوم.

(خب می شوم دیگر!)

++چینی بند زده ات را اینقدر...

/ 0 نظر / 31 بازدید