بیگانگان هم درد

دو بیگانه هم درد

از دو خویشتن بی درد یا نا هم درد...

با هم خویشاوندترند.

"دکتر علی"

+"بعضی چیزها یاید مطلق باشد تا معنی بدهد..."مثل بودن...این را توی وب برنا نامی خواندم و عجیب به دلم نشست.

/ 0 نظر / 24 بازدید