آتش بس

شما هم وقتی جناب اویتان سرد رفتار می کند و نمی زند آن حرف هایی که انتظارش را دارید بر می گردید اس های عاشقانه قبلی اش را می خوانید یا فقط من و ماری این جوری هستیم؟!

 

+چه با شکوه است اشک های از سر وابستگی....اما اگر برای تو ریخته شود وگرنه هزار بار دردناک است.

++اصولا لفظ خشک و خالی "معذرت" یعنی آتش بس! و من که این ترم درس دفاع مقدس دارم خوب می دانم که چه ننگین است بدون هیچ پیش روی یا پس روی برای باز پس گرفتن تملک هایت تن به این امر سپردن...وقتی تمام احساس هایی که طلبکارم را جبران کردی آن وقت یعنی آب از آب تکان نخورده است.

+++من هنوز آن قدر اصلی نیستم که ر به ر به حاشیه رانده نشوم...دلم اصل شدن می خواهد و اولویت اول بودن را.

/ 0 نظر / 25 بازدید