عدم کارایی گلبول های سفید

من وقتی سرما می خورم...فرمم می شود شکل آن دسته از عزیزانی که بیماری شیمیایی دارند.

گمانم با این سیستم ضعیف ایمنی بدنم اگر شیمیایی شوم؛بمیرم...

و اگر بمیرم دیگر زنده نشوم.

!!!

/ 0 نظر / 28 بازدید