بعد تر از بعد تر از هرچه بعد...

گفتم:می خواهمش...گفتند:بگذار بیاید بعد

گفتم:نمی خواهی بیایی؟...گفت:هولی ها...بگذار بعد

دیوانگی برای آدمی که از اینجا رانده و از آنجا مانده است چیز عجیبی نیست

گفتم:زین پس دیوانه ام بخوانید...گفتند:ادا در نیار،تو را چه به دیوانگی...

!!!

+من که سرکوب شدنم ملس است؛بقول گروس:"تفنگتان را بردارید و راحت حرفتان را بزنید"و خلاص!

/ 0 نظر / 28 بازدید