نیروگاه سیکل ترکیبی

اگر بنا بود چهار سال درس بخوانم فقط به صرف اینکه مجوز ورود به این جو را داشته باشم...حتما این کار را می کردم.از خود راضی

+این یازده روز کارآموزی به من  حس مهندسارو داده عجـــیب...همین طورم دوس دارم عینک دودی بزنمعینک

/ 0 نظر / 26 بازدید