پاییز دو سال بعد

بهار سال اول اصلا قرار نبود بیایی

بهار سال دوم،خیلی ناگهانی رفتم...رفتی

پاییز سال سوم که شد خیلی ناگهانی تر برگشتم...

قرار شد پاییز سال بعدش بیایی...

الان پاییز دو سال بعد است هنوز نیامده ای...می گویی دو سال...سه سال بلکه هم پنج سال دیگر...

ده سال دیگر هم بیایی به اندازه پاییز سال سوم عاشقانه نخواهد بود؛

حالا تا هر وقت خواستی دیر کن.

+صبحی دیدم دو تار دیگر موهایم سپید شده...بیست و یک سالگی یک کمی برای پیر شدن زود نیست؟

 

/ 0 نظر / 25 بازدید