نفهمیدن،خصوصیت مشترک ماست

رهگذری اگر مرا نفهمد؛دلم نمی گیرد

اما"تو" اگر مرا نفهمی دلم می گیرد.

"مهدیه لطیفی"

+تازه من نه تنها دلم می گیرد بلکه غصه می خورم...دلشکسته می شوم...گریه می کنم...ناامید می شوم...و هزار چیز دیگر.

/ 0 نظر / 26 بازدید