زیر نگاهم خواب می شوی

دلم شب های تابستانی دو نفره می خواهد

و گرمی هوا و پیرهن دکمه ای تو!

+و اینکه من زودتر خوابم ببرد...

وقتی که خوابی هرچند تماشایی ترین اتفاق زمینی ولی من به نبودن و چشمان بسته ات عادت ندارم.

/ 0 نظر / 26 بازدید