در عجبم

که چرا فکر می کنی من آن قدر روشنفکرم که بتوانم خاطرات تک تکی خوشان خوشانت را بشنوم از سفر یک روزه ات و اصلا حسودی ام هم نشود به آن نامزد هم کلاسی ات که همراهتان آمده و با هم کلاسی ات جوجه هم کباب می کرده؟

واقعا چی راجع به من فکر کرده ای؟

یک آدم غیر حسود؟:/

اووووف...آخ بعضی ها چه انتظارهایی از آدم دارندها...

+گفته بودم همیشه دوست دارم یک "بیا خِر منو بگیر" اختراع می شد تا من در مواقع لزوم دق دلی هایم را سرش خالی کنم و شروع کنم خِرش را جوهیدن ها....خب؟...الان می دانم که باید خِر تو را بگیرم و پتانسیل این را دارم که تمام خوش گذرانی هایت را از دماغت درآورم.قهر

++راستی عکس ها واقعا خوب از آب درآمد:)

/ 0 نظر / 23 بازدید