مادام بواری چغر

این مادام بواری کشداااار نمیدونم چرا تموم نمیشه؟دوماهه وقت منو گرفته و باید بشینم یه داستان کسل کننده رو بخونم.

یکی که بادبادک بازو و ما دروغگو بودیم رو خونده یه داستان تخت مثل این به هیچ جای مزاقش خوش نمیاد.

کتابای رو دستم مونده و نخونده زیاد دارم و ناراضی ام که چرا اینقدر سرعتم کمه اما اینکه این وضعیت یعنی بیشتر از قبل کتاب می خرم برام ارزشمنده.

پس فردا نتایج ارشد میاد و تکلیفم مشخص میشه،کاش تا پس فردا لااقل این مادام بواری تموم میشد،مردان مریخی زنان ونوسی پیشکش.

/ 0 نظر / 44 بازدید