به لرزشت محتاجم دلش!

من عاشق آن زلزله ی بنیان افکن به تعویق افتاده ای هستم

که موقع دیدار با من،در دلت رخ می دهد.

+می دانی که برای توست...

++موسسه ژئو فیزیک پیش بینی کرده دویست روز دیگر این زلزله رخ خواهد داد.

/ 0 نظر / 6 بازدید