مونولوگ دیوانه ها شنیدن ندارد

دیوانه شماره 528

شمعی روشن کن

تولد تو برای من یعنی این عکس...

بخاطر رنگ آبی دیوارش شاید...آن سردی ای که موج می زند تویش...آن دانه های برفی که از بوسه ی پسرک آرام تر است...بخاطر آرامش دخترک که مثل آرامش من است زیر لب های تو...توی دست های تو...در میان زیر و بم های نفس هایت که هیچ وقت روی موهایم پاشیده نشده... نمی دانم ....

بیشتر بخاطر حس سرمای آذر ماهی اش است که خیلی متقارن است با سردی این روزهای دور از تو.

   + Rey ; ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳
comment نظرات ()