مونولوگ دیوانه ها شنیدن ندارد

دیوانه شماره 528

I can't make it

در به در دنبال معادل پارسی این عبارت انگلیسی می گردم که وقتی ازم می خواهند جایی بروم که دوست ندارم و "نه" خشک و خالی ام قانعشان نمی کند...این جمله را تحویلشان دهم...

تا این حد محترمانه گمان نکنم معادلی داشته باشد،دارد؟

+زبان دان ها...کمکی!

   + Rey ; ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳
comment نظرات ()