مونولوگ دیوانه ها شنیدن ندارد

دیوانه شماره 528

فیلم ها را جدی نگیرید

حالا درست است این فیلم ها همان طوری که از اسمشان بر می آید فیلمند ولی نبایستی که ما را فیلم کنند و اذهان عمومی را گمراه!

هست نشان می دهند توی این فیلم های آدم فیلم کن که به محض اینکه دو نفر هم را می خواهند بزرگتر ها شروع می کنند به به و چه چه کردن و زود دست به کار می شوند که بانی خیر شوند و آن دو را مال هم کنندها...همه اش کشک است و فتوشاپ...

یکی این مورد کذب محض است یکی این جمله ی"درکت می کنم"که هی بین عشاق فیلم رد و بدل می شود...

چنانچه به این دو صحنه برخوردید بزنید یک کانال دیگر...چون اگر عاشق باشید گریه تان می گیرد که چرا ماجرای شما اینقدر گل و بلبلی پیش نمی رود و اگر هم عاشق نباشید حسرت این را می خورید که چرا عاشق نیستید تا برای شما هم از این دست اتفاقات روی دهد.

+هیششش...(صرفا برای حلق یک نفر)

   + Rey ; ۳:٤٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩۳
comment نظرات ()