مونولوگ دیوانه ها شنیدن ندارد

دیوانه شماره 528

ماها یعنیا

فرزندانتان از آن شما نیستند!

آن ها پسران و دخترانی هستند که از خودشیفتگی زندگی جان گرفته اند.

آن ها به وسیله شما و نه از شما شکل گرفته اند.

گرچه در کنار شما آسوده اند اما در تملک شما نیستند

شما مجازید که عشق خود را به ایشان هدیه دهید نه افکارتان را... .

"جبران خلیل جبران"

   + Rey ; ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱ تیر ۱۳٩٤
comment نظرات ()